Work life balance

Dbamy o równowagę między czasem spędzanym w pracy, a czasem wolnym naszych pracowników.

  • Pracownicy pozaprodukcyjni mają elastyczne godziny pracy, tzn. mogą rozpocząć prace między 7, a 10.00. Przysługuje im tez praca w trybie tzw. Home Office 1 raz w miesiącu. W razie wyjątkowych sytuacji, po uzgodnieniu z przełożonym dopuszczalna jest większa ilość takich dni. Np. pracownica, która otrzymała od lekarza zakaz dojazdów ze względu na ciąże pracowała w tym trybie przez ponad miesiąc.
  • Pracownicy produkcyjni w razie konieczności pracy w nadgodzinach otrzymują z tego tytułu w pierwszej kolejności wolne. Firma zatrzymuje całą produkcję na święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy tak, aby wszyscy nasi pracownicy mogli ten czas spędzić ze swoimi rodzinami.
  • Z kolei za pracę w soboty i święta otrzymują extra dodatki do wynagrodzenia, zagwarantowane odpowiednimi zapisami w regulaminie wynagradzania.
  • Cenimy długoletnich pracowników przyznając im nagrody jubileuszowe. Osoby odchodzące na emerytury zawsze żegnamy kwiatami i tortem.