Zrównoważone pozyskiwanie surowców mlecznych

Grupa Bel na całym świecie kupuje ok 2 miliardy litrów mleka od ok 2500 producentów w 10 zakładach przetwarzających mleko na całym świecie. Zależy nam na zrównoważonym biznesie. W tym celu dbamy o zachowanie zasobów naturalnych naszej planety dla przyszłych pokoleń i o zbudowanie i utrzymanie długotrwałych relacji z naszymi partnerami – rolnikami.

W tym celu we współpracy z WWF Francja grupa Bel stworzyła  Kodeks Zrównoważonych Zakupów Mleka. Ten kodeks zawiera dla nas wytyczne, które wdrażamy, aby do 2025 r wprowadzić najlepsze praktyki w zakresie relacji społecznych, ochrony środowiska, wspierania lokalnego rolnictwa,  tak aby spełnić oczekiwania naszych konsumentów.

W Bel Polska nie skupujemy mleka bezpośrednio od rolników, natomiast współpracujemy z firmami i spółdzielniami, od których kupujemy mleko i wraz z nimi wprowadzamy program zrównoważonego rolnictwa w gospodarstwach, które dedykowane są do dostaw dla Bel.

Redukcja emisji CO2
W Bel podejmujemy działania w celu ograniczenia naszego wpływu na zmiany klimatu.
Jednym z założeń naszego programu Zrównoważonego Pozyskiwania Surowców Mlecznych jest obniżanie emisji CO2 na gospodarstwach, z których pozyskujemy mleko. We współpracy z ekspertami zewnętrznymi realizujemy diagnozę emisji CO2 na gospodarstwie, od upraw po hodowlę bydła i pozyskiwanie mleka. Bierzemy pod uwagę aspekty takie jak używane nawozy, środki ochrony roślin, transport, zużycie energii, pasze, wypas pastwiskowy, zalesianie, wydajność mleczną oraz inne.
Na podstawie szczegółowo zebranych danych uzyskujemy informację na temat emisji dwutlenku węgla na 1 kg mleka w danym gospodarstwie. Następnie nasi eksperci doradzają gospodarstwu, jakie może wdrożyć działania w celu redukcji emisji. Powodzenie podejmowanych działań oceniane jest po upływie 3 lat.

Dobrostan zwierząt
W Bel – wraz z naszymi partnerami – rolnikami, współpracujemy w celu polepszenia dobrostanu zwierząt. W UE oraz innych krajach funkcjonują rozwiązania prawne dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych. W Bel idziemy o krok dalej, wdrażając bardziej restrykcyjne zalecenia, w celu poprawy dobrostanu bydła mlecznego, zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. Nasz Kodeks Dobrostanu Zwierząt opiera się na pięciu filarach:

 

Wolne od GMO
Grupa Bel Podjęła zobowiązanie, że do 2025 roku całość mleka dostarczanego do naszych zakładów przetwarzających mleko będzie pochodzić od krów karmionych paszami wolnymi od GMO. W Bel Polska wraz z naszymi partnerami – spółdzielniami mleczarskimi pracujemy nad potwierdzeniem przejścia na stosowanie pasz wolnych od GMO certyfikatem PIM.