System Ciągłego Doskonalenia

Świat cały czas idzie do przodu, rozwija się i zmienia, nasi konkurenci nie śpią. Pojawiają się nowe trendy związane z naturalnym jedzeniem czy ochroną środowiska, żeby minimalizować nasz wpływ na otaczający nas świat. Chcemy by nasze rozwiązania były efektywne ale i innowacyjne. Wierzymy w to że dzięki ustandaryzowanej pracy oraz udziale wszystkich pracowników będziemy mogli osiągnąć nasze cele

Wsparciem dla naszych ambitnych celi jest stworzony system ciągłego Doskonalenia zwany w naszym zakładzie BMM – BEL Manufacturing Model. Jest to program, który wspiera kulturę ciągłego doskonalenia przez pracę nad rozwojem umiejętności pracowników, bycie bardziej autonomicznym w swoich działaniach oraz przyspiesza realizację naszych ambitnych celi. Głównym naszym celem jest ZERO, Zero wypadków, Zero strat jakości, Zerowy wpływ na środowisko, Zero opóźnień w dostawach. Tworzymy warunki i środowisko do tego by pracownicy mogli się rozwijać i podnosić umiejętności zarządzania. Tylko ustandaryzowany proces może być usprawniany.

Koncepcja BMM się na tym by wspólnie wszyscy patrzymy na zakład z punktu widzenia naszego klienta. Tworzymy nasz idealny proces by wyeliminować z niego procesy lub czynności nie przynoszące wartości dodanej  znane z LEAN 7 głównych strat, jak Nadprodukcja, Zapasy, Wady jakościowe, Niepotrzebny ruch, zbędny transport, nadmierne przetwarzanie, oczekiwanie, niewykorzystanie potencjału ludzkiego. Stworzyliśmy codziennie rytuały i zachowania które są naszym paliwem do ciągłego doskonalenia. Wizualne zarządzanie jest prostym narzędziem do tego widzieć nie prawidłowości w procesie czy obszarze, odrazy złapać nie odpowiednie zachowanie. Tworzymy grupy projektowo-zadaniowe które poprzez wykorzystanie narzędzi, potrafią przeanalizować i rozwiązać problemy. Wspieramy wszystkie pomysły zwane u nas jako Bel Ideas, gdyż małymi krokami możemy przybliżać się realizacji naszych celi.

Tak zwana rewolucja INDUSYTRY 4.0 nie omija naszego zakładu. Digitalizacja zbierania danych przenosi nas na nowy pułap do ciągłego doskonalenia. Dzięki dokładniejszym danym możemy dokładniej przeanalizować naszego problemy oraz zrobić to szybciej. Tutaj bardzo mocno współpracujemy z dostawcami rozwiązań dostępnych na całym świecie. Wszelkie automatyzacje procesów będą w odgrywały coraz większą rolę i my jestem otwarci by takie rozwiązania wdrażać.