Relacje z pracownikami

Liczymy się z głosem naszych pracowników. Systematycznie prowadzimy badania satysfakcji z pracy. Rada pracowników i przedstawiciele pracowników są naszymi konsultantami w najważniejszych kwestiach dot. funkcjonowania firmy. Spotkania z Radą odbywają się minimum raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby.
Szybką komunikację z pracownikami zapewnia nasz firmowy Workplace (Facebook dla firm), Skype, a dla pracowników produkcyjnych ekrany TV zamontowane w stołówce i w halach produkcyjnych oraz tablice informacyjne. Wszystkie komunikaty, które wysyłane są do pracowników posiadających adresy mailowe są też udostępniane na TV, tak aby również pracownicy produkcji mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.

Aby utrzymać interakcję z pracownikami organizowane są liczne spotkania:

  • dzienne – przy zmianie zmian – dla pracowników produkcji
  • miesięczne – dla pracowników działów produkcyjnych
  • półroczne – podsumowujące wyniki firmy za pół roku
  • roczne – podsumowujące wyniki firmy za cały rok i mówiące o planach/wyzwaniach na kolejny rok.