Jak się przygotować do rozmowy

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY

 • Dowiedz się jak najwięcej o naszej firmie (wielkość, rodzaj działalności, oferowane produkty lub usługi itp.).
 • Przeanalizuj dokładnie swoją drogę zawodową zgodnie z informacjami które umieściłeś w cv.
 • Przygotuj uzasadnienie chęci zmiany pracy, przypomnij sobie jaka była motywacja poprzednich zmian pracy. Przygotuj też argumenty uzasadniające chęć podjęcia pracy w naszej firmie.
 • Zastanów się nad swoimi silnymi stronami oraz obszarami do poprawy.
 • Sprawdź naszą lokalizację
 • Szanuj nasz czas. Bądź punktualny/a a w razie problemów w dotarciu na czas poinformuj nas o tym.

 

PYTANIA, KTÓRE MOŻNA ZADAĆ PRACODAWCY

 • Jaki jest zakres czynności i obowiązków na proponowanym stanowisku – komu będzie podlegać dane stanowisko lub jakie stanowiska będą mu podlegać?
 • Kto potencjalnie będzie moim przełożonym?
 • Jakie są szczególne wyzwania na danym stanowisku?
 • Czym będę musiał się zająć w pierwszych tygodniach mojej pracy?
 • Jaki jest przewidziany plan wdrożenia do pracy?
 • Jakie są szczególne oczekiwania względem Ciebie?
 • Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?
 • Jakie będą możliwości rozwoju i w jakiej perspektywie czasowej?
 • Jaka będzie możliwość podnoszenia kwalifikacji?
 • Co wchodzi w skład wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody) i w jakim systemie są wypłacane?
 • Jakie firma oferuje dodatkowe benefity pozafinansowe?
 • Jaki będzie czas pracy i możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Jak długo będzie trwał proces rekrutacyjny?