Środowisko

Z uwzględnieniem zachowania wydajności i jakości procesów produkcyjnych Bel wyznaczył swoim zakładom ambitne cele redukcji zużycia wody i energii elektrycznej, aby krok po kroku zmniejszać ślad środowiskowy podczas produkcji naszych serków i przekąsek. Uruchomiliśmy dwa programy: Wasabel (water efficiency at Bel) i Esabel (Energy efficiency at Bel), które pomagają zakładom dokładnie śledzić zużycie wody i energii i wprowadzać programy dążące do redukcji ich zużycia. W ramach programu zakłady naszej grupy dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania tymi zasobami, oraz dedykowane osoby uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kompetencje w zakresie gospodarowani wodą i energią.

Wasabel
Dzięki wdrożonym programom w grupie Bel wszystkim zakładom udało się zredukować zużycie wody na tonę produktu gotowego o 38% między rokiem 2008, a 2017. W Bel Polska dzięki projektowi zawracania wody z wirówki udaje nam się zaoszczędzić ok 34 cysterny wody miesięcznie.

Dbamy również o to, aby parametry ścieków z naszego zakładu spełniały wymagania lokalnej oczyszczalni ścieków.

Esabel
W Bel podjęliśmy zobowiązanie redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu produkcyjnym. Przyglądamy się zużyciu energii elektrycznej i wdrażamy programy redukujące jej zużycie na 1 T produktu gotowego. Od 2021 roku energia elektryczna, którą kupujemy dla naszego zakładu, w całości kupowana jest z certyfikatami zielonej energii.