Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Wszyscy nasi pracownicy są objęci firmowym ubezpieczeniem medycznym oraz grupowym ubezpieczeniem na życie. Co roku pracownicy mają możliwość skorzystać ze szczepień ochronnych przeciw grypie.
Priorytetem firmy jest bezpieczeństwo pracowników. Dbamy o ich zdrowie zapewniając im wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej. W roku 2019 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowy obowiązek noszenia kasków i okularów ochronnych na obszarach produkcyjnych. Pracownikom, którzy mają wady wzroku zapewniliśmy okulary dioptryczne.
Promujemy kulturę bezpieczeństwa, nasz cel to zero wypadków i zbliżamy się do osiągnięcia tego celu. Co roku organizowany jest „Tydzień bezpieczeństwa = Safety week”, w ciągu którego przygotowujemy dla naszych pracowników różne atrakcje, konkursy, zabawy ukierunkowane na propagowanie bezpieczeństwa i szerzenie postaw odpowiedzialności i przezorności w miejscu pracy.
W firmie funkcjonuje system wizyt bezpieczeństwa, każdy pracownik ma prawo złożyć  drugiemu pracownikowi tzw. wizytę bezpieczeństwa– niezależnie od  stanowiska. Cel dla firmy na 2020 to 800 wizyt. Mamy do tego specjalną aplikację na telefon. Chętnie korzystamy z nowości technologicznych.

Dbamy też o ekologię. Segregujemy śmieci, zrezygnowaliśmy z zakupu wody pitnej w butelkach, korzystamy z wody filtrowanej z kranów. Zapewniamy pracownikom dofinansowanie do posiłków w zakładowej stołówce.