Rozwój pracowników

Firma Bel stawia na rozwój pracowników, przygotowując dla nich programy rozwojowe oparte o szkolenia wewnętrze i zewnętrzne. Hołdujemy modelowi 70/20/10 w którym to 70% stanowią szkolenie na stanowisku w czasie pracy, 20% coaching menadżerski, 10% szkolenia klasowe.

Na rok 2020 przewidzieliśmy w planie szkoleniowych 9000 godzin szkoleniowych.

Każdy z pracowników produkcyjnych ma swój własny tzw. Skill Matrix (matryce kompetencji) – w którym znajdują się udokumentowane zapisy z weryfikacji kompetencji i szkoleń na stanowisku. Matryce kompetencji dla każdego stanowiska zostały wypracowane przez liderów we współpracy z menedżerami i ekspertami w danej dziedzinie.

Pracownicy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych mają możliwość wypracowania tzw. IDP (indywidualnego planu rozwoju) w systemie informatycznym SMILE, powiązanym z systemem ocen rocznych. Każdy pracownik, niezależnie od stanowiska podlega ocenie rocznej. Pracownicy posiadający adresy mailowe mają dostęp do szerokiej bazy szkoleń e-learningowych.

  • Wierzymy w kreatywność naszych pracowników, dlatego w ramach programu Bel Ideas zbieramy ich  pomysły ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, ekonomii czy też innowacji. Osoby zgłaszające pomysły zdobywają punkty, które są oceniane w 4 kategoriach: Bezpieczeństwo/Jakość/Oszczędności/Zaangażowanie. Co 4 miesiące następuje ocena projektów i podsumowanie punktacji. Pomysłodawcy najwyżej ocenionych projektów otrzymują nagrody finansowe.
  • Stawiamy na współpracę i pracę zespołów. Wspólnie zmieniamy i rozwijamy naszą firmę głosząc hasło Razem Najleps!
  • Zależy nam na dobrej atmosferze pracy, dlatego systematycznie pytamy pracowników o to jak im się pracuje w firmie. Zarówno Grupa Bel jak i Bel Polska przeprowadzają regularne ankiety satysfakcji.
  • Wyróżniające się zachowania i postawy honorujemy tytułem „Pracownika miesiąca”, który wiąże się z otrzymaniem dyplomu, gratulacjami od dyrekcji (zdjęcie z wręczania dyplomu), komunikatem umieszczonym na TV oraz nagrodą finansową.
  • W firmie obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych. Mamy politykę przeciwdziałania korupcji, mobbingowi i dyskryminacji. Funkcjonuje telefon zaufania, pod który nasi pracownicy mogą dzwonić i zgłaszać trudne przypadki.