Friendly Workplace

BEL Polska po raz kolejny z Nagrodą „Friendly Workplace”

„Po raz drugi przyznajemy Nagrodę Specjalną i godło „Friendly Workplace 2020” BEL POLSKA. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że firma ambitnie rozwija swoją kulturę, konsekwetnie podnosząc poziom standardów w całej organizacji. Szczególnie wysoko oceniamy realizowany wspólnie z pracownikami program transformacji kulturowej pod hasłem „RAZEM NAJLEPS!”. Cieszy też fakt, że pomimo niekorzytnych warunków związanych z pandemią BEL intensywnie inwestuje w rozwój zespołu i wspiera procesy wewnętrznych awansów. Wysoko oceniamy szczególne zaangażowanie firmy w działania na rzecz edukacji w kontekście BHP i bezpieczeństwa pracy. Doceniamy też realizowane programy na rzecz przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy. Wszystkie te działania zostały dobrze ocenione przez pracowników w ramach ostatniego badania, którego wyniki wskazują na wzost poziomu satysfakcji w zespole. Jest to budujące i dowodzi, że miniony czas oraz realizowane inicjatywy przyniosły dobre owoce. Gratulacje dla BEL Polska.

Co nowego w BEL Polska?

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Pandemia COVID wpłynęła na stopień realizacji naszych planów rozwojowo-szkoleniowych dla pracowników. Z założonych 8898 h szkoleniowych, do końca roku a udało nam się zrealizować 6160h czyli blisko 70% . Większość z nich zmieniła formułę i odbyła się online lub była organizowana w kameralnych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Cieszymy się szczególnie że jeden z ważniejszych programów rozwojowych zdołaliśmy w całości przeprowadzić zgodnie z planem i wstępnymi założeniami. Dla grupy n-2 czyli średniego szczebla menedżerskiego przygotowaliśmy,  przy  udziale  konsultantów/trenerów  zewnętrznych  program  rozwoju  przybliżający nas do osiągnięcia naszego celu bycia organizacją AGILE.  Program zatytułowaliśmy:

„TRZY FUNDAMENTY OSIĄGANIA WYNIKÓW PRZEZ ZESPOŁY I ORGANIZACJE: ZAUFANIE, FEEDBACK, ZAANGAŻOWANIE”.

Była to kontynuacja programu rozwojowego jaki odbyła grupa menedżerów n-1 w latach 2018-2019. Program obejmował 3 warsztaty, dwa z nich zdołaliśmy przeprowadzić w tradycyjny sposób, a ostatni już w wersji online. Opinie uczestników programu są bardzo pozytywne.

Dedykowane programy rozwojowe dla specjalistów (np. specjaliści z branży IT, stanowiska handlowe, analitycy)

Jesteśmy firmą produkcyjną, stawiamy na nowe technologie i automatyzację naszych procesów. Dużą wagę przykładamy do rozwoju kompetencji naszego działu technicznego w obszarze automatyki

W trakcie szkoleń zorganizowanych w okresie letnim uczestnicy poznali od strony praktycznej zakres zastosowania, procedurę parametryzacji, uruchomienia i diagnostyki dostępnych w sterownikach SIEMENS SIMATIC S7-1200/1500 szybkich wejść oraz wyjść impulsowych, wbudowanych w CPU regulatorów PID oraz funkcji sterowania ruchem (Motion Control). Szkolenie dzięki dużej liczbie ćwiczeń praktycznych obrazujących wszystkie dostępne konfiguracje dostarczyło solidnych podstaw pozwalających na samodzielne wykorzystanie tych funkcji, a w szczególności implementację układów sterowania ruchem w pętli otwartej jak i zamkniętej.

Ponieważ wiemy jak ważny jest rozwój kompetencji IT, a jako firma korzystamy z najnowszych technologii, nasz dział IT organizuje raz w tygodniu „godzinę z IT” na której każdy ma możliwość skorzystania z prostych i krótkich szkoleń dot. Office 365. Spotkania te cieszą się dużą popularnością wśród naszej kadry.

Powołaliśmy też nowy filar digitalizacji (zespół wybranych pracowników z różnych działów) który będzie wspólnie pracował nad cyfryzacją procesów i dokumentów obowiązujących obecnie w firmie.

PROMOCJA WEWNĘTRZNA

Rok  2020  był  bardzo  obfity  w  promocje  wewnętrze dotyczyły one m.in. takich stanowisk jak: Kierownik Zmiany, Kierownik ds. Personalnych, Kierownik Działu Jakości, Kierownik Łańcucha Wewnętrznego. Jest to spójne z naszą polityką rekrutacyjną. Rozwijamy nasze talenty i tworzymy im możliwości rozwoju.. Przełożyło się to na poprawę atmosfery w firmie i wzrost zaangażowania pracowników.

PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW (okres 2019-2020)

 • Jeszcze przed początkiem epidemii zorganizowaliśmy coroczny bal karnawałowy dla pracowników i ich partnerów. To już taka „Belowska” tradycja. Kilkaset osób bawi się wspólnie przy suto zastawianych stołach i muzyce.
 • Zaplanowane mieliśmy inne aktywności dla pracowników: piknik rodzinny z udziałem dzieci, rajd motocyklowo-rowerowy, działowe spotkania integracyjne. Niestety Covid pokrzyżował nam szyki.
 • W nowej rzeczywistości skoncentrowaliśmy nasze działania na pomocy zarówno pracownikom, jak i społecznościom lokalnym. W momencie gdy zostały zamknięte szkoły, a dzieci przeszły na naukę zdalną przeszukaliśmy nasze zasoby i oddaliśmy potrzebującym pracownikom nieużywane już przez nas, ale nadal działające komputery. Akcja została bardzo dobrze odebrana przez pracowników. Zorganizowaliśmy też konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci pracowników.
 • Wzięliśmy udział w społecznym wyzwaniu „Gaszyn challenge”. Przeprowadziliśmy kilka zbiórek pieniędzy dla osób potrzebujących w tym zbiórkę gier i słodyczy dla dzieci z ośrodka w Czerni.
 • Zaangażowaliśmy pracowników do udziału w pracy zespołowej nad przemianą kulturową naszej firmy pod wspólnym hasłem „Razem Najlepsi”, 4 zespoły ochotników przygotowały pomysły do realizacji w obszarach wymagających poprawy.
 • Przed świętami przygotowaliśmy  paczki dla dzieci naszych pracowników oraz przekazaliśmy  nasze serki. Zastąpiło to w pewnym stopniu naszą coroczną kolację wigilijną, której ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy zorganizować.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI (2020).

Na początku roku 2020 podpisaliśmy ramową umowę współpracy między Bel Polska a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Dla studentów Wydziału Mleczarstwa zaplanowaliśmy wycieczkę  po naszym zakładzie, która niestety nie doszła do skutku z powodu pandemii. Zajęcia na uczelni odbywają się jedynie w trybie online.

Korzystamy z programów stażowych organizowanych przez Urząd Pracy w Przasnyszu. Obecnie mamy 5 stażystów w różnych działach naszej firmy.. W wakacje mieliśmy na praktykach dwóch studentów Automatyki i Robotyki w dziale Techniki oraz studentkę Logistyki w dziale Obsługi Klienta.

10.12.2020r. wzięliśmy udział w VIII Akademickich Targach Pracy Online pt. „Student, praktyka, praca w dobie pandemii„ zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

DZIAŁANIA CSR

 • W związku z atakiem pandemii przekazaliśmy pomoc finansowo – rzeczową do pobliskich szpitali: w Ostrołęce, Przasnyszu i Ciechanowie. Wsparliśmy naszymi produktami Dom Dziecka w Szczytnie oraz Bank Żywności w Ciechanowie.
 • Dla dzieci ze wszystkich szkół w Chorzelach, rozpoczynających naukę stacjonarną po wakacjach przygotowaliśmy ochronne pakiety powitalne: maseczka + płyn do dezynfekcji, notes i długopis zapakowane w higieniczną torebkę

Lubimy pomagać. Dzięki dotacji z Fundacji Bel, grupa naszych pracowników pomogła w wyremontowaniu pokoi dzieci z Domu Dziecka we Fromborku.

Dobrostan zwierząt – zobowiązania grupy BEL

W oparciu o przekonanie, że wysoka jakość mleka jest nierozerwalnie związana z dobrymi warunkami życia krów mlecznych oraz w dążeniu do dobrej opieki nad tymi zwierzętami, Grupa Bel we współpracy z rolnikami promuje najwyższy możliwy poziom dobrostanu bydła mlecznego (np. program Happy Cows na Azorach, Cow Compass w Holandii i Dairy Farmer Best Practices Charter we Francji).

Pod koniec 2017 r., Bel podjął ambitne zobowiązania względem całego swojego łańcucha wartości mleczarskiej poprzez program mleczarski na wyższych szczeblach Bel Global Sustainable. W ramach tego Programu, Grupa dąży do tego, aby do 2025 r. 100% rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie, którzy dostarczają mleko do Bel, posiadało certyfikat strony trzeciej, zgodnie z Programem Dobrostanu Zwierząt Bel.

Program Dobrostanu Zwierząt Bel obejmuje pięć zagadnień:

 • Zagwarantowanie zwierzętom wolności poruszania się.
 • Zapewnienie dobrych warunków życia.
 • Zapewnienie opieki i monitorowanie zdrowia i dobrostanu bydła.
 • Zapewnienie dobrostanu cielętom.
 • Opieka nad bydłem pod koniec życia.

W celu wdrożenia tego programu, w ramach działań Bel Polska w 2020 roku rozpoczęliśmy audyty dobrostanu w gospodarstwach dostarczających mleko do Bel. Mimo sytuacji epidemiologicznej w kraju udało nam się przeprowadzić pierwsze 16 audytów, które pozwoliły nam na zidentyfikowanie mocnych stron dobrostanu w naszych gospodarstwach, jak i obszarów wymagających doskonalenia. W kolejnych latach planujemy kontynuować audyty oraz, m.in. przeprowadzać szkolenia dla rolników na temat metod pozwalających lepiej zadbać o warunki bytowe utrzymywanego bydła mlecznego.

ZDROWE MIEJSCE PRACY / DZIAŁANIA W DOBIE COVID-19

 • Bezpieczeństwo pracowników jest w Belu głównym priorytetem, dążymy do rzeczywistości „zero wypadków”. W związku z pandemią już od marca wprowadziliśmy obowiązek noszenia masek ochronnych. Każdy pracownik otrzymał ok. 15 masek wielokrotnego użytku. Wprowadziliśmy też pomiar temperatury przy wejściu do firmy – początkowo za pomocą z termometrów ręcznych, a od września przy udziale kamery termowizyjnej.
 • Stosujemy szereg dodatkowych zasad dotyczących dystansu i dezynfekcji. Zintensyfikowaliśmy ilość komunikatów kierowanych do pracowników. Tłumaczymy dlaczego ważna jest dyscyplina w przestrzeganiu wszelkich wprowadzonych przez nas zasad antycovidowych. Do tej pory odnotowaliśmy tylko kilka przypadków Covid wśród naszych pracowników, nie doszło do transmisji wirusa na innych pracowników.
 • Przeprowadziliśmy coroczną akcję szczepień przeciw grypie, która w tym roku cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem

BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

Pauza Bezpieczeństwa – Zatrzymaj się  – Pomyśl – Działaj!

Mimo ograniczeń COVID jesteśmy w trakcie przeprowadzania grupowych szkoleń pt. Safety Pause – Pauza Bezpieczeństwa. Głównym założeniem warsztatów jest zachęcenie pracowników do refleksji i namysłu przed podjęciem działań, wymagających niestandardowych czynności.

Dlaczego „Pauza Bezpieczeństwa”? Chcemy aby każdy z pracowników zrozumiał, jak  ważna jest ROZWAGA, brak pośpiechu przy podejmowaniu działań, które często okazują się bardzo ryzykowane i mogą doprowadzić do wypadku.

W nawiązaniu do naszej globalnej strategii pod hasłem „ZERO WYPADKÓW” w październiku 2020 odbyła się specjalna grupowa kampania BHP – „Bezpieczeństwo Rąk”

Kampania była przeprowadzona w tym samym czasie we wszystkich zakładach BEL na świecie. Każdy z pracowników Grupy Bel otrzymał przesyłkę niespodziankę na swój adres domowy – rękawice ochronne. Zorganizowaliśmy szereg konkursów na ten temat oraz publikowaliśmy materiały dotyczące bezpieczeństwa dłoni oraz ich ochrony w warunkach pracy.

ACTIVE CHALLENGE

W celu aktywizacji ruchowej naszej społeczności belowskiej, Grupa przygotowała dla nas dwutygodniowe wyzwanie zachęcające do pracy zespołowej nad poprawą kondycji psycho-fizycznej.

Zapraszamy na nasze strony internetowe:  www.bel-polska.pl

Redakcja MP, BEL Polska po raz kolejny z Nagrodą „Friendly Workplace”, http://markapracodawcy.pl/bel-polska-po-raz-kolejny-z-nagroda-friendly-workplace/