Podejmujemy działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów Grupa Bel stara się stanąć naprzeciw nowym wyzwaniom jakie stawia rynek. Powszechnie uznaje się, iż emisja CO2 do atmosfery może przyczynić się do ocieplenia klimatu. Następstwami takich zmian mogą być niecodzienne zjawiska atmosferyczne oraz zmiany w rozkładzie opadów na przestrzeni roku.  Przyjmuje się, że sektor rolny emituje ok 10% gazów cieplarnianych w Europie, a w Polsce 8% gazów cieplarnianych. Grupa Bel we współpracy z firmą Bureau Veritas Polska Sp z o. o. podjęła działania, których celem jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów powstających podczas produkcji mleka. W gospodarstwach rolników, którzy dostarczają mleko do naszego zakładu, grupa ekspertów przeprowadza szczegółowe inspekcje, mające na celu określenie wielkości emisji CO2, analizę źródeł emisji oraz zalecenie rozwiązań redukujących emisję. W trakcje inspekcji audytorzy pozyskują dane dotyczące dwóch działów: uprawy roślinnej oraz hodowli bydła. Analiza uprawy roślinnej obejmuje: aplikację oraz produkcję nawozów, zużycie paliw przez maszyny rolnicze oraz zastosowanie pestycydów. W hodowli zwierzęcej analizowane jest: nawożenie użytków zielonych, produkcja paszy, fermentacja jelitowa, zarządzanie odchodami, zużycie energii oraz emisja pochodząca z transportu. Następnie za pomocą programu Cool Farm Tool dokonywana jest analiza wielkości emisji z poszczególnych działów. Dla każdego rolnika na podstawie dotychczasowych badań dostępnych w świecie nauki, oraz symulacji wykonanych za pomocą narzędzia CFT zalecane są działania redukcyjne umieszczone w indywidualnym raporcie. Kolejnym krokiem jest przedyskutowanie zaproponowanych zmian z rolnikiem – to czas odpowiedzi na pytania rolników, wyjaśnienia poszczególnych działań i sposobu wprowadzenia ich w życie. Nasz projekt to przede wszystkim indywidualne podejście, które pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników redukcji emisji CO2 do atmosfery.